Finlands Bank har utvecklat en mångsidig betalnings- och
avvecklingssystemsimulator BoF-PSS2 för experimentell utvärdering av
betalnings- och avvecklingssystem. Simulatorn kan användas för modellering av
likviditetsbehov, risker, transaktionsavveckling och tillhörande algoritmer och
beteenden. Simulatorn är fritt tillgänglig för forskningsändamål och används
redan i tiotals länder.