RP Jäsenen nimeämispyyntö asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistelevaan työryhmään

Diaarinumero: SP 265/J3.2/2019
Avauspäivä: 16.10.2019
Käsittelijät: Kajanoja, Lauri; Ouarab, Janiza
Vastuuyksikkö: Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto


JO Pyyntö ehdottaa edustajaa talousneuvostoon

Diaarinumero: SP 183/J3.2/2019
Avauspäivä: 13.6.2019
Käsittelijät: Pösö, Mika; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


RV Suomen Pankin edustajan vaihtaminen Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittämisen koordinaatioryhmään

Diaarinumero: SP 30/J3.2/2019
Avauspäivä: 15.1.2019
Käsittelijät: Heikkinen, Päivi ©; Snellman, Heli ©
Vastuuyksikkö: Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto