JO Oikeusministeriön nimeämispyyntö seurantaryhmään

Diaarinumero: SP 230/J3.2/2021
Avauspäivä: 23.6.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Jäsenen nimeäminen julkiseläkkeiden toimeenpanoa ja maksatusta koskevaan työryhmään

Diaarinumero: SP 229/J3.2/2020
Avauspäivä: 3.7.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö