Finlands Bank främjar de ungas ekonomiska kunnande. Banken ordnar bland annat tävlingar i ekonomi för skolelever, Ekonomi i klartext-seminarier för lärare och guidade visningar av Myntmuseet för elevgrupper. För studerande och lärare finns dessutom en egen webbplats på suomenpankki.fi/lardigekonomi.

På webbplatsen Lär dig ekonomi finns övningar, spel, videofilmer och texter av olika slag som är tänkta som stöd för målsättningarna i läroplanerna för ekonomisk kunskap i högstadiet, gymnasiet och yrkesinstitut.

Syftet är att ge en lättfattlig överblick med förklaringar till varför prisstabilitet är viktigt, vilka Finlands Banks och Europeiska centralbankens uppgifter är, hur statistik ska tolkas, vilka faktorer en låntagare bör tänka på och vad pengar är.

Upplysningar:
Kommunikationsenhetens kundtjänst, telefon 09 183 26 26, info(at)bof.fi
Finlands Banks Myntmuseum, telefon 09 183 29 81, rahamuseo(at)bof.fi

Stämningsbilder från Generation €uro-tävlingen 2019