Avdelningschef är Harri Lahdenperä.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Byrån för betalning och avveckling

Byrån för betalning och avveckling svarar för TARGET2- och T2S-tjänsterna till Finlands Banks kunder, säkerhetshanteringen av centralbankskrediter och back office-funktionerna för hanteringen av finansiella tillgångar och penningpolitiska transaktioner. Byrån deltar också i utvecklingen och hanteringen av Eurosystemets gemensamma finansiella infrastruktur och svarar för Finlands Banks kunders övergång till att använda de nya tjänsterna.

Chef för byrån för betalning och avveckling är Jussi Terho.

Byrån för marknadsoperationer

Byrån för marknadsoperationer svarar för front office-verksamheten för penningpolitiska operationer samt för penningpolitiska analyser, valutahandel, marknadsanalyser och placering av guldet.

Chef för byrån för marknadsoperationer är Niko Herrala.

Investeringsbyrån

Investeringsbyrån svarar för investeringen av Finlands Banks finansiella tillgångar. Syftet med investeringsverksamheten är att säkerställa de finansiella tillgångarnas värde och bankens förmåga att stödja likviditeten i banksystemet och ekonomin. De finansiella tillgångarna har placerats i skuldebrev med högt kreditbetyg utgivna av industriländer och andra statsbundna institutioner, säkerställda obligationer, företagsobligationer och aktier. Investeringsbyrån svarar dessutom för investeringen av Finlands Banks andel av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.

Chef för investeringsbyrån är Jarno Ilves.

Gruppen för analys och säkerheter

Gruppen koordinerar processen för antagning av nya motparter, deltar i samarbetet inom Eurosystemet och bevakar och analyserar säkerhets- och motpartspolicyn.

Ledande rådgivare vid gruppen för analys och säkerheter är Marjaana Hohti.

Riskhanteringsgruppen för penningpolitiska operationer

Gruppen svarar för riskhanteringen vid genomförandet av penningpolitiken och för beredning av policyfrågor samt för riskrapportering och riskhanteringsmetodologi.