Assistent

Leena Kangasperko
09 183 2017
leena.kangasperko(at)bof.fi

Telefon

09 183 2270

E-post

kimmo.virolainen(at)bof.fi

Besöksadress

Finlands Bank
Snellmansplatsen
00170 HELSINGFORS

Postadress

Finlands Bank
PB 160
FIN-00101 HELSINGFORS

PERSONUPPGIFTER

Född 31.10.1962

Gift, två barn

UTBILDNING

Ekonomie doktor, Helsingfors handelshögskola, 1998

Ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola, 1986

NUVARANDE BEFATTNING

Ställföreträdande medlem i Finlands Banks direktion, 2023–

KARRIÄR

Direktionens rådgivare, ledningssekretariatet, Finlands Bank, 2019–2023

Styrelsesuppleant, Internationella valutafonden, 2016–2018

Avdelningschef, finansmarknads- och statistikavdelningen, Finlands Bank, 2008–2015

Byråchef, byrån för finansiell stabilitet, finansmarknads- och statistikavdelningen, 1998–2007

Olika uppdrag vid Finlands Bank 1994–1998