Avdelningschef är Päivi Heikkinen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi

Avdelningen består av följande byråer och enheter:

Betalningsmedelsbyrån

Betalningsmedelsbyrån svarar för den operativa grossistverksamheten inom kontantförsörjningen på regionkontoren i Vanda och Uleåborg. Till byråns uppgifter hör också planering av kontantförsörjningen, kontanthanteringsanvisningar och kontanthanteringssystem samt övervakning på området.

Chef för betalningsmedelsbyrån är Jussi Kangas.

Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån svarar för förvaltning och underhåll av bankens fastighetstillgångar. Fastighetsbyrån upprätthåller och utvecklar fastighetstekniken.

Chef för fastighetsbyrån är Paavo Perttu.

Säkerhetsbyrån

Säkerhetsbyrån svarar för säkerheten i kontantförsörjningen och i Finlands Banks och Finansinspektionens funktioner. Hit hör fysisk säkerhet, personsäkerhet, kontinuitets- och beredskapsplanering och bankens värdetransporter.

Chef för säkerhetsbyrån är Tero Reponen.