Forskningsenheten vid Finlands Bank håller forskningsseminarier torsdagar kl. 10:30–11:45 i det stora konferensrummet på tredje våningen vid Fredsgatan 19 (om inget annat anges).

Seminarierna hålls på engelska och är öppna för det akademiska samfundet, om inget annat anges.

Anmälan om deltagande önskas före kl. 12.00 föregående dag till research(at)bof.fi. Vi ber besökare infinna sig vid ingången vid Fredsgatan 19 B (Kirjasto/Bibliotek) senast kl. 10:20.