Gå till innehåll

Eleverna på andra stadiet mäter igen sina kunskaper i ekonomi och penningpolitik när den internationella Generation €uro-tävlingen kör i gång den 4 oktober 2021. Syftet med tävlingen i ekonomi är att hjälpa elever förstå penningpolitiken och hur den påverkar ekonomin. Lärarna har en viktig roll när det gäller att främja det ekonomiska kunnandet.

I Generation €uro tävlar fyrmannalag tillsammans med sin lärare och i tävlingen testas elevernas kunskaper i penningpolitik. Lagens uppgift är att ta fram och presentera ett förslag till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder. Segrare i tävlingen 2020–2021 var laget från Ålands lyceum. Ålands lyceum har deltagit i Generation €uro-tävlingen varje år med läraren Anders Casén som handledare.

“Det finns alltid gymnasieelever som är beredda att anta utmaningar utöver det som anges i skolans läroplaner och som dessutom vill satsa lite av sin fritid. Har man dessutom ett ekonomiskt intresse erbjuder denna tävling en mycket spännande och lärorik erfarenhet”, säger Casén. 

"Nu ser vi med spänning fram emot årets tävling. Motivationen bland årets deltagare är på topp", avslutar Anders.

Generation €uro-tävlingen ordnas i flera euroländer. Arrangör i Finland är Finlands Bank. I årets tävling kan lagen delta under tiden 4.10–16.11.2021. Tävlingen kulminerar våren 2022 i en nationell final och en internationell prisutdelningsceremoni i Europeiska centralbankens regi.

De unga har ett gott ekonomiskt kunnande

Den ekonomiska omvärlden befinner sig i ständig förändring och såväl i Finland som internationellt har man insett att det finns ett behov att öka det ekonomiska kunnandet hos allmänheten. Generation €uro utgör ett unikt tillfälle för elever på andra stadiet att lära sig penningpolitik på ett roligt sätt. Skolorna och lärarna intar en viktig roll när det gäller att främja det ekonomiska kunnandet, och tävlingen ger lärarna aktuell information och en inspirerande lärmiljö till stöd för undervisningen. Under tävlingens gång får eleverna ta del av aktuella ändringar, såsom Europeiska centralbankens reviderade penningpolitiska strategi, som publicerades i juli.

”Det är Finlands Banks mål att stödja och förbättra medborgarnas och framför allt de ungas hantering av sin privatekonomi och kännedomen om Eurosystemet tillsammans med andra aktörer. Det är viktigt att de unga känner till möjligheterna i den ekonomiska omvärlden och kan bedöma riskerna med ekonomiska beslut. PISA-undersökningen om ekonomiskt kunnande 2018 visade att det ekonomiska kunnandet hos de unga håller en god internationell nivå”, berättar Finlands Banks rådgivare i ekonomiskt kunnande, Anu Raijas.

Mer information om Generation €uro-tävlingen och tidtabellerna finns på Finlands Banks webbplats och på Generation €uro-tävlingssidan.

Finlands Banks webbplats: https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/generation-euro/
Generation €uro-tävlingssidan: https://www.generationeuro.eu/sv-fi/home

Erfarenheter av Generation €uro-tävlingen – läs hela intervjun med Anders Casén här.

Närmare upplysningar lämnas av Finlands Banks kommunikationsexpert Katri Heikkinen, katri.heikkinen@bof.fi.