Gå till innehåll

Generation €uro är en årligen återkommande internationell tävling där elever i andra stadiet från sju europeiska länder tävlar i ekonomiska och penningpolitiska teman. I årets tävling kan lagen delta under tiden 4.10-16.11.2021. Tävlingen kulminerar våren 2022 i en nationell final och en internationell prisutdelningsceremoni i Europeiska centralbankens regi.

Tävlingen arrangeras i samarbete mellan centralbankerna i euroländerna och Europeiska centralbanken. Syftet med Generation €uro-tävlingen är att uppmuntra studerande att mäta sina kunskaper om ekonomi och penningpolitik. Eleverna ombes bilda lag och anmäla sig till tävlingen tillsammans med sin lärare. Också lärarna kan inspirera sina elever att delta i tävlingen. 

Ålands lyceum har deltagit i Generation Euro-tävlingen alla år ända sedan starten och Anders Casén har fungerat som lagens handledare. Så här berättar han om sina erfarenheter.

"Det finns alltid gymnasieelever som är beredda att anta utmaningar utöver det som anges i skolans läroplaner och som dessutom vill satsa lite av sin fritid. Har man dessutom ett ekonomiskt intresse erbjuder denna tävling en mycket spännande och lärorik erfarenhet", säger Anders. 

"Eftersom vår skola deltagit så många gånger med olika lag har vi skapat en tradition och märker tydligt hur framgångar skapat ett ökat intresse kring ekonomi och penningpolitik bland våra studerande", fortsätter han.

Enligt Anders kräver ett deltagande inte några större kunskaper i penningpolitik, det får man under tävlingens gång och det har aldrig varit något problem att få tag på material. Man brukar sätta ihop skolans lag i slutet av vårterminen och sedan på olika sätt öva och ha kontakt under sommaren. När höstterminen börjar brukar lagmedlemmarna samlas några gånger för att diskutera kring tävlingen och sedan är det dags för första omgången i oktober/november.

"Jag har aldrig märkt att någon av lagmedlemmarna upplevt sitt deltagande som påfrestande eller inkräktande på skolarbetet. Tvärtom har vi alla sett fram emot de gånger vi träffats för att diskutera upplägg och utformning av essän i andra omgången. Och de år vi gått till final har vi suttit tillsammans och tagit fram presentationen med tillhörande grafer", fortsätter Anders

För ett drygt år sedan blev Anders pensionerad från sitt lektorat i samhällslära, men han fortsätter som timlärare med färre kurser.

"Och så har jag även förmånen att få jobba vidare med Generation Euro-tävlingen", säger han.

Ålands lyceum har segrat tre gånger i tävlingen och två gånger fått åka på prisresa till ECB i Frankfurt. Våren 2021 blev det ett virtuellt besök hos ECB.

"Resorna till Frankfurt har varit oförglömliga upplevelser med rundvandringar och intressanta föreläsningar", säger Anders. "Höjdpunkterna åren 2017 och 2018 var nog att få träffa dåvarande ECB-chefen Mario Draghi. Våra deltagare har dessutom fått träffa studerande från andra euroländer och jag vet att många fortsatt hålla kontakt även efter resan."

Många av deltagarna från Ålands lyceum har efter studentskrivningarna valt att studera ekonomi vid olika universitet och högskolor. Bland annat har två studerande från laget som gick till final 2014 senare i livet tagit examen från London School of Economics.

"Och nu ser vi med spänning fram emot årets tävling, motivationen bland årets deltagare är på topp", avslutar Anders.

Tävlingspris

De lag som kvalificerat sig för den nationella finalen inbjuds till Finlands Banks myntmuseum i Helsingfors, där de ska lägga fram sitt tävlingsarbete för en jury bestående av experter från Finlands Bank. Juryn utser därefter det segrande laget. Alla finallagen premieras.

Det segrande laget i den nationella finalen får en inbjudan till prisutdelningsceremonin i Europeiska centralbankens regi, som hålls på distans från Frankfurt i maj 2022. I ceremonin deltar utöver de segrande lagen från alla deltagande länder också ECB-ordföranden och de aktuella ländernas centralbankschefer.

Närmare upplysningar om Generation €uro-tävlingen och tidtabellerna finns på Finlands Banks webbplats och Generation €uro-tävlingssidan.

Finlands Banks webbplats: https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/generation-euro/. Generation €uro-tävlingssidan: https://www.generationeuro.eu/sv-fi/home

Närmare upplysningar lämnas av Finlands Banks kommunikationsexpert Katri Heikkinen, katri.heikkinen@bof.fi.