Gå till innehåll

I den första omgången av tävlingen Generation €uro deltog 38 finländska lag från tolv skolor. Flera lag deltog med mer än ett lag. Särskilt populär var tävlingen i Nådendal och Kuopio.

De lag som klarade flervalsuppgiften bäst har kvalificerat sig för andra omgången. Endast ett lag per skola går vidare till andra omgången.

Lagen från följande skolor kvalificerade sig för andra omgången (lagets namn inom parentes):

 • Etelä-Tapiolan lukio, Esbo (Brain Drain)
 • Gymnasiet Lärkan, Helsingfors (Lärkan 18)
 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK 2019–2020)
 • Kauniaisten lukio (Kauniaisten Lukio Boys)
 • Kerttulin lukio, Åbo (Kerttulin kultakalat)
 • Kuopion Lyseon lukio (Wild Guess)
 • Mattlidens gymnasium, Esbo (Interstellar)
 • Mäkelänrinteen lukio, Helsingfors (Märsky)
 • Naantalin lukio (Kekynes)
 • Otaniemen lukio, Esbo (Otaniemen Otsot)
 • Vasa övningsskola, Vasa (Vasa övningsskolas gymnasium)
 • Ålands lyceum, Mariehamn (Lagarde’s Garde)

Härnäst väntar en analysuppgift för lagen. Uppgiften går ut på att lagen ska meddela sitt räntebeslut och motivera det utgående från sin bedömning av de ekonomiska indikatorerna, den ekonomiska och monetära utvecklingen i euroområdet och inflationsutsikterna. Lagen ombes också studera de extraordinära penningpolitiska åtgärderna.

Den andra omgången avslutas den 22 januari 2020. En expertjury från Finlands Bank gör en utvärdering av svaren och beslutar vilka lag som går vidare till den nationella finalen, som äger rum den 30 mars 2020. 

Generation €uro-tävlingen ordnas i tolv euroländer. De segrande lagen från alla länder tilldelas ett diplom vid en prisutdelningsceremoni på Europeiska centralbanken, där lagen får träffa ECB-ordföranden och centralbankschefer från de nationella centralbankerna i euroområdet.

Syftet med Generation €uro-tävlingen är att hjälpa elever på andra stadiet att förstå penningpolitiken och bilda sig en uppfattning om dess konsekvenser för ekonomin. Eleverna får större inblick i centralbankens uppgifter då de får sätta sig in i hur räntebeslut fattas och hur andra penningpolitiska verktyg används och själv tillämpa en del av den statistik som ECB-rådet använder på sina sammanträden. Målet är också att fördjupa elevernas kunskaper om Eurosystemet och finansbranschen. 

Mer information om tävlingen finns på tävlingens webbplats på adressen www.generationeuro.eu