Gå till innehåll

Laget från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu har vunnit den finländska finalen i tävlingen Generation €uro. De övriga finalisterna i den jämna tävlingen var laget från Lahden yhteiskoulun lukio och laget från Ålands lyceum. Finalen hölls i Finlands Banks myntmuseum den 2 april 2019. Vinnaren valdes av en jury bestående av experter på Finlands Bank.

Det vinnande laget får i pris en studieresa till Europeiska centralbanken i Frankfurt. I vinnarlaget som får besöka ECB tävlade Kaius Kumpulainen, Otto Muurinen, Santeri Vakkilainen och Oliver Watson. Laget leddes av deltagande läraren Harri Korpisaari. De två övriga finallagen belönades med bokpresentkort.

Det är viktigt att Finlands Bank står i aktiv växelverkan med medborgarna och samhället. Vi strävar efter att främja ungas ekonomiska kunnande på flera nivåer. Tävlingen hjälper studerandena att bilda en uppfattning om penningpolitikens inverkan på ekonomin i euroområdet och lära sig om centralbankernas verksamhet”, sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal.

Generation €uro är en lagtävling som testar elevernas kunskaper om penningpolitik. Tävlingen påminner på många sätt om centralbanksekonomernas dagliga arbete: de tävlande gör en omfattande uppföljning och analys av det ekonomiska och det monetära läget och utmanar sina egna och andras uppfattningar.

Generation €uro-tävlingen arrangeras årligen i 10 euroländer för elever i åldern 16–19 år. Fyrmannalagen har i uppgift att förbereda och presentera ett förslag till ECB-rådets räntebeslut och eventuella andra penningpolitiska åtgärder.

Den första tävlingsomgången var en frågetävling på internet och i den deltog 37 lag från 12 skolor i Finland. Den andra omgången utgjordes av en analysuppgift, som tävlingsjuryn poängsatte. De tre bästa lagen tog sig till final.