• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Till medierna

Chefdirektör Erkki Liikanen talar om utsikterna för Finlands ekonomi

tisdagen den 19 juni 2018 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 3/2018 och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

Välkommen!