• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Euro ja talous -logo

Till medierna

Direktionsmedlem Marja Nykänen presenterar Finlands Bank senaste analys av den finansiella stabiliteten

onsdagen den 10 maj 2017 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19.

På presskonferensen offentliggörs webbpublikationen Euro & talous, som behandlar läget på finansmarknaden och i banksektorn i Finland. I publikationen analyseras bland annat konsekvenserna av filialisering för den finansiella stabiliteten och konsumentkrediternas betydelse för skuldsättningen bland finländarna. Vidare frågas hur uppkomsten av prisbubblor på bostadsmarknaden ska kunna motverkas. Banken ger ut sin analys av den finansiella stabiliteten en gång om året.
Meddelande om nya artiklar får du genom att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev på adressen www.eurojatalous.fi.

Anmälan om deltagande önskas senast kl. 16.00 måndagen den 8 maj till Finlands Banks kommunikationsenhet på www.lyyti.in/euro_talous_2_2017. Presskort eller motsvarande handling och personbevis med foto ska visas upp på begäran.

Välkommen!