• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Euro ja talous

Chefdirektör Olli Rehn talar om penningpolitik och det internationella ekonomiska läget torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 11.00 i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 4/2018 och den är avsedd för företrädare för massmedier.