Byråchef Hanna Freystätter presenterar Finlands Banks senaste analys av penningpolitiken och den globala ekonomiska utvecklingen