Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen, Finansinspektionen, och rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank

Hanna Heiskanen ja Aleksi Grym

 

;