• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19)

Till medierna

Högkonjunkturen är förbi i Finland och den ekonomiska tillväxten visar tecken på avmattning. Hur snabbt stagnerar den ekonomiska utvecklingen i Finland? Och vad händer med de senaste årens snabba sysselsättningsökning?

Chefdirektör Olli Rehn talar om utsikterna för Finlands ekonomi

tisdagen den 17 december 2019 kl. 10.00 
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 5/2019 och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

Anmälan om deltagande önskas senast kl. 14.00 fredagen den 13 december 2019 till Finlands Banks kommunikationsenhet via https://www.lyyti.in/eurojatalous_5_2019.

Presskort eller motsvarande handling och personbevis ska företes på begäran.

Presskonferensen kan också följas som direkt webbutsändning.

Välkommen!