• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19)

Till medierna

Chefdirektör Olli Rehn talar om utsikterna för Finlands ekonomi

tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 3/2019 och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

Presskonferensen kan också följas som direkt webbutsändning.

Välkommen!