• Boka i kalendern
    Finlands Banks myntmuseum & webbsändning &

EKP-strategia_kutsubanneri-versio2.jpg

Inom ECB pågår en översyn av den penningpolitiska strategin. Målet är att säkerställa att penningpolitiken på bästa möjliga sätt svarar mot utmaningarna i den förändrade världen nu och i framtiden. Som ett led i översynen av strategin ordnar centralbankerna i euroområdet lyssna-in-event i syfte att inhämta synpunkter från det civila samhället och andra intressenter. Finlands Banks serie av lyssna-in-event inleddes den 2 november och evenemanget kan ses på adressen: https://www.youtube.com/watch?v=0sl-Q3mqnr0

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn går igenom lyssna-in-eventens resultat hittills och hur strategiöversynen framskrider vid presskonferensen fredagen den 13 november 2020 kl. 10.30. Mediernas representanter kan följa mötet på Finlands Banks myntmuseum (Snellmansgatan 2) eller som webbsändning via denna länk: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Obs! Öppna länken med någon annan webbläsare än Internet Explorer).

Chefdirektör Rehn presenterar också en uppdatering av läget med och utsikterna för den finländska ekonomin som publiceras samma dag.

Vi ber journalister och tv-kameramän som deltar i presskonferensen att vänligen anmäla sig till Finlands Banks kommunikation senast den 11 november 2020 kl. 14.00 på adressen https://www.lyyti.in/EKP-strategia_mediainfo_13-11

På grund av coronasituationen kan högst 20 personer delta i evenemanget i Myntmuséet och redaktionerna kan inte sända egna fotografer på plats. Vi publicerar bilder av evenemanget för mediernas bruk på Finlands Banks Flickr-konto. Presskort med foto eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp. Vi rekommenderar användning av ansiktsmasker på Myntmuséet.

Medierna kan ställa frågor både på plats och i webbsändningens diskussionsfält.

Närmare upplysningar lämnas av kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32