Eurotalous_RGB.png

Till medierna

Hur återhämtar sig den globala ekonomin från pandemin och vilka särdrag har coronakrisen jämfört med tidigare ekonomiska kriser? Hur ter sig inflationsutvecklingen mot bakgrund av ECB:s reviderade penningpolitiska strategi?

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn och byråchef Hanna Freystätter tar bland annat upp dessa frågor på presskonferensen torsdagen den 16 september 2021 kl. 11.00. Samtidigt utkommer publikationen Euro & talous om de globala ekonomiska utsikterna och penningpolitiken i euroområdet.

Presskonferensen kan i första hand följas som webbsändning på adressen www.mediaserver.fi/live/bof.. (Obs! Öppna länken i någon annan webbläsare än Internet Explorer.)

Anmälan om deltagande och för embargoutskick önskas senast tisdagen den 14 september kl. 16.00 via denna länk:

Finlands Banks presskonferens

Vänligen kontakta gruppchef Iina Lario, iina.lario@bof.fi, telefon 09 183 26 89, på förhand om ni vill skicka ett kamerateam till presskonferensen.

Representanterna för media har möjlighet att ställa frågor under webbsändningen i diskussionsfältet. Frågeställaren ska uppge namn och media.

Vi lägger ut bilder från presskonferensen för mediernas bruk på Finlands Banks Flickr-konto.

Upplysningar: kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 010 831 26 32.