Ekonomi i klartext är ett årligen återkommande seminarium. Vid seminarierna behandlas aktuella ekonomiska frågor. Innehållet har planerats framför allt med tanke på lärare i historia och samhällslära, matematik-, hushålls- och klasslärare, rektorer, studiehandledare och lärarstudenter. Seminarierna är gratis och lämpliga för lärare på alla utbildningsnivåer.

Hösten 2022 arrangeras Ekonomi i klartext som ett två dagars seminarium. Seminariet arrangeras i Finlands Banks myntmuseum (Snellmansgatan 2, Helsingfors) den 8–9 september 2022.

Temat för den första seminariedagen den 8 september är Finlands ekonomi. Andra dagens tema den 9 september är ”Bättre koll på privatekonomin – ekonomiskt kunnande för unga”.

Du kan välja att delta ena dagen eller båda dagarna. Du kan också välja mellan att delta på plats i Myntmuseet eller följa programmet på webben. I programmet finns gott om tid för gemensam diskussion och nätverkande med kollegor – också i samband med lunch. Arrangörerna bekostar lunch och de förfriskningar som anges i programmet. På fredag eftermiddag den 9 september hörs case-presentationer som diskuteras på plats tillsammans. Anmälningstiden går ut den 31 augusti 2022.

Välkommen till Ekonomi i klartext-seminariet!

Alla inlägg hålls på finska.

Anmäl dig till Ekonomi i klartext-seminarierna (på finska)

Arrangörer för seminarierna är Finans Finland rf, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS, Utbildningsstyrelsen, Börsstiftelsen, Ekonomi och ungdom TAT och Finlands Bank.

PROGRAM 9.9.2022

Andra dagens tema den 9 september är ”Bättre koll på privatekonomin – ekonomiskt kunnande för unga”. Förmiddagens program består av expertanföranden. Under eftermiddagen hörs case-presentationer med konkreta exempel på ekonomiutbildningen vid olika skolor. Case-presentationernas teman diskuteras också på plats tillsammans. Dagens program arrangeras som ett hybridseminarium.

Kl. 08.30: Ankomst till Myntmuseet och morgonkaffe
Kl. 09.00: Välkomstord och öppningsanförande
Kl. 09.05: Unga vuxnas ekonomihantering i digitala miljöer
forskardoktor Jussi Nyrhinen, Jyväskylä universitet och verkställande direktör Juha Pantzar, Garantistiftelsen
Kl. 09.45: Introduktion till aktieinvestering– från unga till unga
Börsstiftelsens unga börsambassadörer

Kl. 10.05: PAUS
Kl. 10.15: Stöd och verktyg för ekonomiundervisningen
Finlands Banks rådgivare för ekonomiskt kunnande Anu Raijas
Kl. 10.55: Aktuellt om ekonomiundervisning
undervisningsråd Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen
Kl. 11.25: Sammanfattning av förmiddagens program
Kl. 11.30: LUNCH (Finlands Bank)
Kl. 13.00-15.00: Eftermiddagens program består av case-presentationer och diskussion
Case-presentationerna streamas bara delvis, distansdeltagare kan inte följa med slutdiskussionen.
Kl. 13.00: Genomgång av eftermiddagens program
Kl. 13.10: Case 1: Nätverket Yritteliäs Tampere: Företagarpedagogik och arbetslivsfärdigheter för alla åldrar
förstelärare och tutorlärare (OPS-agentti) Ville Lähdesmäki, Tammerfors stad
Kl. 13.55: PAUS
Kl. 14.15: Case 2: Främjande av ekonomiskt kunnande vid linjen för ekonomi och näringsliv
lektorer i historia och samhällslära Aulikki Leisku-Johansson och Eija Niskanen och eleverna vid Business Norssi, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kl. 15.00: Sammandrag av seminariet och avslutning

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

Läs mer