• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Rauhankatu 19

Till medierna

Chefdirektör Olli Rehn talar om utsikterna för Finlands ekonomi tisdagen den 17 december 2024 kl. 11.00.

Presskonferensen hålls i Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19. Det är också möjligt att delta på distans.

Presskonferensen är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

I samband med presskonferensen publicerar vi nya artiklar om Finlands ekonomi.