Till medierna

Chefdirektör Olli Rehn talar om penningpolitiken och de ekonomiska utsikterna för euroområdet vid en presskonferens tisdagen den 1 oktober 2024 kl. 11.00.

Presskonferensen hålls i Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19. Det är också möjligt att delta på distans.

Presskonferensen är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

I samband med presskonferensen publicerar vi nya artiklar om euroområdets ekonomi och penningpolitik.