Finlands Bank har lagt ut en ny diagramtjänst på sin webbplats. Diagrambanken ersätter de tidigare PDF-publikationerna "Main Indicators for the Finnish Economy" och diagrambilagan till Finansmarknadsrapporten. Den är en tematiskt ordnad diagramsamling med aktuell statistik över den ekonomiska och finansiella utvecklingen i Finland. För närvarande ingår 81 diagram i banken, som uppdateras löpande.
 
Diagrambanken kompletterar och förbättrar diagramutbudet på Finlands Banks webbplats: användarna kan enkelt ladda ned diagram för sina egna presentationer och rapporter, bläddra i innehållet på skärmen eller skriva ut diagram i PDF-format.
 
Alla diagrammen finns på finska, svenska och engelska.
 
Upplysningar: Finlands Banks kommunikationsenhet.
Diagrambank