ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut) december 2011.