ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut) juni 2011.