​ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut) november 2011.