ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut) oktober 2011.