​Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av ny ECB-ordförande.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Mario Draghi, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkänd enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet, kommer beslut om utnämningen att fattas av Europeiska rådet genom omröstning bland dess medlemmar från euroområdet.

ECB:s yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, finns på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.