Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 9 november 2011. 
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 2,00 %, gällande från den 9 november 2011. 
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,50 %, gällande från den 9 november 2011.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk) idag.