ECB-rådet har beslutat att även under 2012 och 2013 regelbundet sammanträda två gånger i månaden, normalt på torsdagar. Undantag från den regeln görs vid speciella helgdagar och för att säkerställa en effektiv mötesordning när ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden sker samma vecka som styrelsen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB) sammanträder.