Europeiska centralbankens (ECB) direktion har idag, inom ramen för sitt gemensamma ansvar, enats om följande ansvarsfördelning mellan ledamöterna. Beslutet träder i kraft omedelbart, om inget annat anges.
 
Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ordförande för direktionen, ECB-rådet och allmänna rådet, kommer ordförande Mario Draghi även i fortsättningen att ansvara för kommunikation, rådgivarna till direktionen, ESRB:s sekretariat, internrevision samt för sekretariat och språktjänster.
 
Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ställföreträdare för ordföranden kommer vice ordförande Vítor Constâncio även i fortsättningen att ansvara för administration (exklusive projektet för ECB:s nya lokaler) och för finansiell stabilitet. Han kommer också att ansvara för tillsynen av betalningssystem.
 
Jörg Asmussen kommer att ansvara för internationella och europeiska förbindelser. Förutom rollen som ECB:s representant på internationella möten kommer han att representera ECB vid Eurogruppens arbetsgrupp och ekonomiska och finansiella kommittén och tillsammans med ordföranden eller vice ordföranden vid möten med Eurogruppen, Ekofin och möten med stats- eller regeringscheferna på EU- och euroområdesnivå. Dessutom kommer han att ansvara för rättsfrågor, ECB:s nya lokaler och ECB:s ständiga representation i Washington, D.C.
 
Från och med den 1 mars 2012 kommer Benoît Cœuré att ansvara för marknadsoperationer och, med omedelbar verkan för informationssystem samt för betalningssystem och marknadsinfrastruktur.
 
José Manuel González-Páramo kommer t.o.m. den 29 februari 2012 att ansvara för marknadsoperationer och, med omedelbar verkan, för forskning, statistik samt för betalningsmedel.
 
Peter Praet kommer att ansvara för ekonomisk och penningpolitisk analys, personal, budget och organisation samt programmet Target2‑värdepapper.