​ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) september 2012.
 
Läs mer