​Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2010 samt ECB:s svar. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten och ECB:s svar publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Läs mer