​Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag sin konvergensrapport för 2012, där en bedömning görs om hur åtta medlemsstater i Europeiska unionen (EU) fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Rapporten behandlar Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige. Rapporten undersöker om dessa länder har uppnått en hög grad av varaktig konvergens (ekonomisk konvergens) och bedömer om de uppfyller de lagstadgade kraven för att de nationella centralbankerna skall kunna bli en del av Eurosystemet (rättslig konvergens). Vid bedömningen av konvergensens varaktighet tas i rapporten även hänsyn till både den nya och förstärkta ramen för ekonomisk styrning i EU och styrkan i den institutionella strukturen, inklusive statistikområdet, i respektive land.

Läs mer