Experter på betalningsfrågor dryftade vid Finlands Banks betalningsforum den 10 maj 2012 de utmaningar som hänför sig till framtiden och säkerheten i europeiska minutbetalningar. Forumet arrangerades för sjätte gången. Ett annat tema som diskuterades på forumet var på vilket sätt olika aktörer borde förbereda sig för störningar i de dagliga betalningarna.
 
I och med att införandet av gireringar och direktdebitering enligt det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) har framskridit har det uppstått behov av att även utveckla de andra betalningssätten. För närvarande bereder Europeiska kommissionen åtgärder inom kort-, webb- och mobilbetalningar utifrån den så kallade grönboken som kommissionen publicerat och ett offentligt samråd. Frågor som gäller säkerheten i betalningar har lyfts fram på sistone bland annat på grund av att missbruket av betalkortsuppgifter och webbanksbrottsligheten har ökat. Europeiska centralbankssystemet och de nationella tillsynsmyndigheterna har intensifierat sitt samarbete genom att bilda ett gemensamt forum (SecuRe Pay) för att öka säkerheten i betalningar.
 
I Finland är man mycket beroende av elektroniska betalningssätt, som kortbetalningar och gireringar. Störningar i dessa har en omfattande inverkan på hela samhället. För smidig förmedling av de dagliga betalningarna krävs att alla parter i betalningskedjan ser till att reservsystemen fungerar.
 
Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen som öppnade betalningsforumet betonade i sitt anförande vikten av säkra och tillförlitliga betalningar: redan kortvariga störningar påverkar konsumenternas och företagens vardag negativt och långvariga störningar kan lamslå hela samhället.
 
”Betalningssystem som fungerar på ett tillförlitligt och effektivt sätt bildar vår ekonomis ryggrad. Säkra betalningssystem främjar hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och finländskt välstånd. Alla parter i betalningskedjan ska se till att de viktigaste betalningssätten kan användas smidigt och störningsfritt”, betonade Liikanen.
 
Målet för betalningsforumet är att föra samman finländska aktörer och bidra till uppkomsten av en gemensam vision om utvecklingen av betalningsfrågor. Med en gemensam vision kan parterna styra utvecklingen i den önskade riktningen både i hemlandet och på europeiska forum. I anslutning till betalningsforumet 2012 arrangerades redan för fjärde gången ett SEPA-forum om det gemensamma eurobetalningsområdet. 
 
Närmare upplysningar om betalningsforumet lämnas av rådgivare Marianne Palva (marianne.palva(at)bof.fi, telefon 010 831 2304). Mer information om SEPA-forumet finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats (www.fkl.fi).