​Finlands Bank arrangerade i dag, den 7 maj 2013, sitt sjunde betalningsforum där experter på betalningsfrågor dryftade de utmaningar och möjligheter som hänför sig dels till de nya reglerna för minutbetalningar och dels till nya aktörer och betalningssätt. Ett annat tema var elektroniska betalningar som stöd för mer omfattande användning av digital information samt hur internationella företag klarar sig i den globala djungeln av olika betalningssätt.

Finlands Banks chefsdirektör Erkki Liikanen som öppnade betalningsforumet betonade i sitt anförande betydelsen av smidiga betalningar och betalningssystem för samhället.

”Ofta ser vi tillförlitliga och effektiva betalningssystem som en självklarhet. För dem svarar emellertid många olika parter som ska kunna samarbeta på ett smidigt sätt. För att betalningssystemen ska vara säkra och effektiva även i framtiden, behövs samarbete mellan alla parter i betalningskedjan”, betonade Liikanen.

Liikanen slog fast fem kriterier, som han ansåg vara viktiga vid utvecklandet av betalningssystemen: teknisk effektivitet, icke-diskriminering och tillgänglighet, effektiv och kostnadsbaserad prissättning, kontinuitet och försörjningstrygghet samt internationell kompatibilitet.

I anslutning till betalningsforumet 2013 arrangerades redan för femte och samtidigt sista gången ett SEPA-forum om det gemensamma eurobetalningsområdet. I och med att SEPA-forum upphör ska samarbetet för att utveckla minutbetalningar ändå fortsätta. I detta syfte föreslog Finlands Bank inrättande av ett betalningsråd. Rådet blir ett nytt samarbetsorgan som fortsätter arbetet i betalningsforum och SEPA-forum.

Betalningsrådet ska skapa ramar för samarbetet mellan tjänsteleverantörer, användare och myndigheter och därigenom säkerställa säkra och effektiva betalningstjänster även i framtiden. Betalningslösningarna ska bygga på senaste teknik och innovation, stödja övergången till en realtidsekonomi och tillgodose olika användargruppers behov. Målsättningen är att Finland ska bli ledande inom betalningar på 2020-talet.

Närmare upplysningar om betalningsforumet lämnas av rådgivare Marianne Palva (marianne.palva(at)bof.fi, telefon 010 831 2304). Mer information om SEPA-forumet finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats (www.fkl.fi).