Idag godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för det år som slutade den 31 december 2012.
 
ECB gjorde ett överskott på 2 164 miljoner euro 2012, jämfört med 1 894 miljoner euro 2011. ECB-rådet beslutade att, per den 31 december 2012, överföra ett belopp på 1 166 miljoner euro som avsättning för risker, vilket ökade avsättningen för risker till den aktuella maxgränsen på 7 529 miljoner euro. Syftet med riskavsättningen är att täcka eventuella förluster från exponeringar mot växelkurs-, ränte-, kredit-, och guldprisrisker. Dessa risker bevakas löpande. De fortsatta kraven för och storleken på denna reserv granskas en gång om året.