Internationella valutafonden (IMF) och Internationella regleringsbanken (BIS) har bägge gett ut en forskningsrapport om rekommendationerna till strukturreformer i banksektorn. 

Inom EU har rekommendationer om strukturreformer i banksektorn lagts fram av en högnivågrupp där Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen var ordförande. I Storbritannien sker reformarbetet med utgångspunkt i rekommendationerna från en arbetsgrupp under ledning av Sir John Vickers, medan den s.k. Volcker-regeln, så kallad efter amerikanska centralbankens tidigare chefdirektör Paul Volcker, i USA införs inom ramen för en större finansmarknadsreform. 

;