​Regeluppdatering 22.6.2015

 ECB-rådet antog den 2 april 2015 uppdaterade riktlinjer om TARGET2-systemet. Uppdateringarna har samband med ändringarna till följd av driftsättningen av TARGET2-Seurities (T2S) avvecklingsplattformen. Finlands Bank har fört in motsvarande ändringar i reglerna om TARGET2-Suomen Pankki. Utöver dessa ändringar har följande nya avsnitt lagts till i reglerna: Regler om att öppna och föra ett särskilt konto för likvida medel (DCA) i TARGET2- Suomen Pankki och Regler om automatisk kollateralisering.
 
Finlands Banks regler till motparter och kunder har kompletterats med nya avtalsmallar: Kontoavtal: DCA-konto utan kredit och Kontoavtal: DCA-konto med kredit. Kontoavtalen undertecknas när det blir aktuellt att öppna dedikerade konton för likvida medel (Dedicated Cash Account) för T2S.
 
http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/ohjeet_ja_saannot/vastapuoli/Pages/default.aspx
;