​Två ekonomer med en lång karriär på Finlands Bank ger i dag ut en bok om penningpolitik och centralbanker. Antti Suvantos och Jarmo Kontulainens verk ”EKP ilmoitti tänään... Rahapolitiikka tyynessä ja myrskyssä” (ECB meddelade idag ... Penningpolitik i stiltje och storm) tar med läsaren på en illustrativ resa till kärnan av den penningpolitiska beredningen. Boken presenterades den 15 augusti 2016 på Myntmuseet i Helsingfors.

Boken fokuserar på Europeiska centralbankens, ECB:s, penningpolitiska beslutsprocess och genomförandet av besluten. Finanskrisen visade hur viktigt det är att centralbankerna snabbt och beslutsamt kan reagera på överraskande händelser i ekonomin för att hålla inflationen och det finansiella systemet stabilt. Boken redogör för dessa skeenden nu för första gången på finska. 

I sitt anförande i samband med lanseringen av boken konstaterade chefdirektör Erkki Liikanen att detta är den första i Finland utgivna samlade framställningen om ECB och penningpolitiken sedan övergången till euron. "Antti Suvanto och Jarmo Kontulainen har innehaft nyckelpositioner i beredningen av penningpolitiken allt sedan bankkrisen på 1990-talet fram till dessa dagar", sade Erkki Liikanen, som hoppas att boken ska nå en bred läsekrets. "Boken lämpar sig för alla som är intresserade av penningpolitik och kan också användas som lärobok."EKP_ilmoitti_tänään.jpg

Suvanto och Kontulainen skriver på ett pragmatiskt om de förändringar som ekonomin och centralbankerna har genomgått under de senaste åren. "Finanskrisen förändrade allt och förväntningarna på centralbankerna ökade. Ett tag såg det ut som om centralbankerna hade blivit "the only game in town", står det i bokens företal.  "Bokens ambition är att öka kunskapen inte bara om penningpolitikens möjligheter utom också om dess begränsningar", berättar Suvanto och Kontulainen.

Pol.dr Antti Suvanto tjänstgjorde vid Finlands Bank under åren 1989–2016 och var under en lång tid avdelningschef för bland annat avdelningen för penningpolitik och forskning och senast rådgivare till direktionen. Pol.mag. Jarmo Kontulainen är ledande rådgivare vid avdelningen för penningpolitik och forskning med ansvar för processen för penningpolitisk analys och beredning. Kontulainen är ledamot av Europeiska centralbankssystemets penningpolitiska kommitté.

Boken ”EKP ilmoitti tänään... Rahapolitiikka tyynessä ja myrskyssä” finns att köpa bland annat på Finlands Banks myntmuseum , Snellmansgatan 2, Helsingfors. Boken utges på Docendo förlag.