Europeiska centralbankssystemet (ECBS) välkomnar offentliggörandet av en global uppförandekod för valutahandel (uppförandekoden) och relaterat material om efterlevnadsmekanismer. Detta är ett betydande globalt initiativ som strävar efter en robust, rättvis, likvid, öppen och transparent valutamarknad med höga etiska standarder som gynnar alla aktörer på grossistmarknaden. Välfungerande finansmarknader är viktiga för centralbankerna för att säkerställa en smidig transmission av penningpolitiken till den reala ekonomin, vilket i slutändan gynnar alla medborgare.

ECBS-centralbankerna är starkt engagerade i att stödja och främja efterlevnad av uppförandekoden i sina jurisdiktioner, som tillsammans spelar en avgörande roll på den globala valutamarknaden. De är således fast beslutna att tillämpa uppförandekodens principer när de agerar i rollen som valutamarknadsaktörer och förväntar sig samma agerande av sina motparter.

ECBS-centralbankerna uppmuntrar också valutamarknadsaktörerna i sina jurisdiktioner att utveckla sina metoder så att de följer uppförandekodens principer samt visar sitt engagemang genom att påteckna åtagandeförklaringen i bilagan till uppförandekoden. ECBS-centralbankerna ser följaktligen fram emot att bevittna att metoderna utvecklas i denna riktning. Frågor från media kan riktas till Lena-Sophie Demuth, tfn. +49 69 1344 5423.

Anm.:

  • ECBS består av ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater, oberoende av om de har antagit euron eller inte.
  • Den globala uppförandekoden för valutahandel och relaterat material om efterlevnadsmekanismer finns på www.globalfxc.org.