Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Valutafondens direktion behandlade den slutliga utvärderingsrapporten den 8 december 2017. Rapporten finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org.

IMF:s landsrapport (PDF)