De nya sidorna tillhandahåller heltäckande information om penningpolitik och forskning, finansiell stabilitet, bankrörelse och kontantförsörjning. Informationssökningen kan automatiseras och på sidorna finns ett mångsidigt utbud av statistik. Våra webbsidor har utformats med följsam design och sidorna anpassar sig flexibelt efter skärmstorleken oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Till följd av systemutbytet ändras webbadresserna för statistikrapporterna, och för att säkerställa kontinuiteten i de automatiska sökningarna måste användaren se till att uppdatera webbadresserna.

Såväl representanter för medierna som andra ekonomiintresserade kan också i fortsättningen prenumerera på aktuella pressmeddelanden och publikationer.

Vi fortsätter att utveckla webbplatsen och tar gärna emot synpunkter och utvecklingsidéer per e-post info@bof.fi och på Twitter @SuomenPankki.

Ta gärna en titt på våra nya webbsidor på adressen suomenpankki.fi/sv/.