ECB-rådet fattade i dag beslut om beräkningsmetoden för den nya korta referensräntan i euro. ESTER, det vill säga euro short-term rate, är en dagslåneränta utan säkerhet som grundar sig på lagstadgad rapportering av penningmarknadsstatistik (MMSR). Räntans dagsvärde ska börja publiceras före oktober 2019.

ECB-rådet  beslutade också att med eftersläpning publicera den dagliga räntan, volymen och spridningen (s.k. pre-ESTER) på det valda beräkningssättet. Den första publikationen omfattar de historiska tidsserierna från och med mars 2017. Uppgifter per uppfyllandeperiod börjar publiceras regelbundet under sommaren 2018. Pre-ESTER ska inte fungera som en reell referensränta, utan dess syfte är att öka kunskapen om den framtida räntans egenskaper.

Beräkningssättet för ESTER publiceras i dag på ECB:s webbplats (på engelska) under rubriken "ESTER key methodological concepts and policies".

EBC-rådet vill också tacka alla som deltagit i ECB:s offentliga samråd. Responsen var mycket värdefull för utveckling av räntan.

Närmare upplysningar lämnas vid Finlands Bank av Joonas Koukkunen, telefon +358 9 183 25 55.