Den tidigare vice ordföranden i Finlands Banks direktion, Esko Ollila, avled den 1 december 2018. Han var född den 14 juli 1940.

Esko Ollila var vice ordförande i Finlands Banks direktion och direktionsmedlem under åren 1983–2000. Under sin långa karriär hade han fler betydande poster bland annat som handels- och industriminister och finansminister. Han var också känd som en stor Estlandsvän.

Finlands Bank sörjer sin långvarige direktionsmedlem och flaggar på halv stång den 3 december 2018 med anledning av hans frånfälle.