Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn och chefen för Rysslands centralbank Elvira Nabiullina träffas vid ett ekonomiseminarium som ordnas av Finlands Bank i S:t Michel den 13 juli 2018.

I seminariet diskuteras aktuella ekonomiska frågor i båda länderna och euroområdet. I seminarieanförandena behandlas även nuläget när det gäller Finlands och Rysslands ekonomiska relationer och handelsrelationer samt energimarknaden.

Finlands Bank förutspår att Rysslands BNP kommer att växa 1,8 % under 2018 och 1,6 % under 2019. Oljeprisökningen bidrar för sin del till Rysslands ekonomiska tillväxt i år. Flera av utmaningarna för hållbar ekonomisk utveckling är emellertid globala. Det är avgörande också för Rysslands långsiktiga utsikter huruvida landet lyckas utnyttja ny teknologi och höja produktiviteten genom digitalisering. Den demografiska utvecklingen bromsar den kommande ekonomiska tillväxten både i Ryssland och i euroområdet.

”Trots de senaste årens motsättningar är Europeiska unionen och Ryssland betydande handelspartner för varandra. EU:s och också Finlands export till Ryssland ökar om landets positiva ekonomiska utveckling fortsätter”, säger chefdirektör Olli Rehn. ”Det är viktigt för Finland att de ekonomiska relationerna mellan EU och Ryssland utvecklas på lång sikt, bortom den omedelbara horisonten.” Chefdirektör Rehn anser att samarbetet mellan centralbankerna stöder detta mål.

I seminariet deltar utöver chefdirektörerna även sakkunniga från bägge centralbankerna och ett antal finländska ekonomiska påverkare och representanter för S:t Michels stad. Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier BOFIT har deltagit i seminariets arrangemang. BOFIT är ett internationellt uppskattat forskningsinstitut som bevakar utvecklingen särskilt i Ryssland och Kina.