Finlands Bank och Finansinspektionen lanserar en centraliserad tjänst för öppna data på https://portal.boffsaopendata.fi/. Här hittar du maskinläsbara datamängder som har getts ut av Finlands Banks och Finansinspektionens avdelningar.

Inledningsvis publiceras Finlands Banks statistik. Datamängderna kompletteras efterhand enligt användarnas önskemål.

Den nya tjänsten för öppna data är en produkt av Finlands Banks digitaliseringsprocess. Målet för digitaliseringsprocessen är att höja personalens förändringsberedskap, skapa större genomsynlighet och ta fram lättillgängliga tjänster.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Kirsti Ikonen, kirsti.ikonen(at)bof.fi, telefon 09 183 2476