Den internationella Greener Finance for Sustainable Future-konferensen som arrangerades av finansministeriet och Finlands Bank den 30–31 oktober gav en djuplodande inblick i den hållbara finansieringens roll för att bromsa klimatförändringen.

Finansmarknaden och åtgärder för hållbar finansiering spelar en viktig roll i arbetet för att bromsa klimatförändringen. Greener Finance for Sustainable Future-konferensen bidrog till att lösa frågor kring hållbar finansiering genom att ta upp olika synpunkter, idéer och lösningar i den internationella debatten.

Diskussionerna lyfte fram hållbar finansiering och risker

Konferensen bjöd på många olika infallsvinklar till debatten om klimatfrågor och finansmarknadens roll för att bromsa klimatförändringen. På programmet för tvådagarskonferensen stod flera sektorövergripande anföranden och paneler. Särskild uppmärksamhet ägnades åt följande teman:

  • Klimatmålen kanske inte uppnås utan finansbranschens engagemang i klimatfrågor.
  • Pengar finns, men de ska i ökande grad styras mot hållbara investeringar.
  • Finansmarknaden behöver ett enhetligt klassificeringssystem för hållbarhet.
  • Bättre förståelse av klimatriskerna förutsätter samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Konferensen öppnades av finansminister Mika Lintilä och Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Ta del av konferensmaterialet

En inspelning av konferensen Greener Finance for Sustainable Future har lagts ut på nätet. Anförandena vid evenemanget hölls på engelska.

Konferenssidan

Tal

Live-illustrationer

Inspelningar

En livlig diskussion om konferensens teman i sociala medier hittar du under hashtaggen #GreenFinance.

Läs mer om hållbar finansiering

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Finansexpert Milla Kouri, tfn +358 50 599 35 16, finansministeriet, milla.kouri(at)vm.fi

Senior ekonom Otso Manninen, tfn +358 50 372 52 95, Finlands Bank, otso.manninen(at)bof.fi