Finlands Bank och Schuman-sällskapet arrangerar tillsammans den första Esko Antola-föreläsningen som en del av Europaforum Åbo fredagen den 30 augusti 2019 kl. 12.00. Huvudtalare på evenemanget är professor Helen Wallace under rubriken ”European integration under test”. I den paneldebatt som följer efter inledningsanförandet deltar Juhana Aunesluoma, Olli Rehn, Nicolas Véron, William Wallace och Merja Ylä-Anttila, som fungerar som moderator.

I sitt anförande vid Europaforumet i Åbo 2018 lyfte Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn fram professor Esko Antolas betydelse för Europadebatten i Finland och föreslog arrangerandet av en årlig föreläsning som bär hans namn. Föreläsningen hålls nu för första gången i samarbete mellan Finlands Bank och Schuman-sällskapet. Huvudtalaren, professor Helen Wallace, är känd för sin långa karriär inom forskningen om den europeiska integrationen och Europapolitiken. Wallace är medlem av British Academy och har under sin karriär bl.a. varit professor i Europaforskning vid London School of Economics.

Esko Antola-föreläsningen är en del av det årligen återkommande Europaforumet i Åbo och föreläsningen hålls i Studion på Åbo huvudbibliotek. Inträdet är fritt och debatten på engelska kan också följas online på nätet. En inspelning av evenemanget visas senare med textning på finska. Det är även möjligt att delta i diskussionen på sociala medier med hashtaggarna #eurooppafoorumi och #europeforum.

Mer information om Europaforum Åbo och programmet finns på forumets webbplats.

 

ESKO ANTOLA-FÖRELÄSNING VID EUROPAFORUM ÅBO

Åbo huvudbiblioteks Studio (Slottsgatan 2) fredagen den 30 augusti 2019, kl. 12.00–13.30

Huvudtalare

  • Dame Helen Wallace, professor

Paneldebattörer

  • Juhana Aunesluoma, direktör, Centrum för Europaforskning
  • Olli Rehn, chefdirektör, Finlands Bank
  • Nicolas Véron, senior forskare, tankesmedjan Bruegel och Peterson Institute
  • William Wallace, the Rt Hon. the Lord Wallace of Saltaire

Moderator

  • Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör, Yle

 

Upplysningar: senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 2206